اطلاعات تماس

 • İ.O.S.B. 21. Cadde Güneş 90 San. Sit.
  1401 sok. No:49 OSTİM / ANKARA / TÜRKİYE
 • 44 53 394 312 0
  84 68 432 531 0
 • 46 08 394 312 0

84 68 432 531 90+

اطلاعات تماس

 • Bunyamin Atmaca
  Managing Director ZAMEX Export Ltd.
  PO. Box 710112 Mansa | Zambia
 • +260 96 1451166 / Whatsapp
  +260 97 3023162

84 68 432 531 90+

با ما تماس بگیرید

می توانید با پر کردن فرم تماس در کنار ما با ما تماس بگیرید یا می توانید در مورد محصولات ما اطلاعات کسب کنید. ما خوشحال خواهیم شد که به شما کمک کنیم